Polityka prywatności

Polityka prywatności Koko & Roy Deli

KokoAndRoyDeli.com jest w całości własnością Syta Roy Group Sp. ogród zoologiczny. i/lub jej podmioty stowarzyszone („KokoAndRoyDeli.com”, „Spółka”, „my”, „nas” i „nasz”) szanują Twoją prywatność i zobowiązują się do jej ochrony poprzez przestrzeganie jej polityki prywatności. Niniejsza polityka opisuje:

rodzaje informacji, które SteakClub.pl może gromadzić od Ciebie, gdy uzyskujesz dostęp lub korzystasz z jego stron internetowych, aplikacji i innych usług online (łącznie zwanych „Usługami”); i
swoje praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji.
Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez KokoAndRoyDeli.com za pośrednictwem swoich Usług, w wiadomościach e-mail, tekstach i innych wiadomościach elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem lub w związku z Usługami.

Niniejsza polityka NIE DOTYCZY informacji, które przekazujesz lub które są gromadzone przez jakąkolwiek stronę trzecią, taką jak dostawcy usług płatniczych, które są używane przez KokoAndRoyDeli.com i sieci społecznościowe, z których korzystasz w związku z jej Usługami. KokoAndRoyDeli.com zachęca do bezpośredniego konsultowania się z takimi stronami trzecimi w sprawie ich praktyk w zakresie prywatności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką, aby zrozumieć zasady i praktyki KokoAndRoyDeli.com dotyczące Twoich danych oraz sposób, w jaki KokoAndRoyDeli.com będzie je traktować. Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich i/lub rejestrując konto w KokoAndRoyDeli.com, zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności i wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych przez KokoAndRoyDeli.com, jak opisano tutaj. Jeśli nie podasz informacji wymaganych przez KokoAndRoyDeli.com, KokoAndRoyDeli.com może nie być w stanie świadczyć Ci wszystkich swoich Usług.

Jeśli mieszkasz w kraju należącym do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EAA), SteakClub.pl, z siedzibą pod adresem

Syta Roy Group Sp. ogród zoologiczny.
Ul. Chmielna 2
00-020
Warszawa, Polska

będzie administratorem Twoich danych osobowych przekazanych, gromadzonych przez lub dla lub przetwarzanych w związku z naszymi Usługami.

Twój administrator danych jest odpowiedzialny za zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych zgodnie ze swoimi standardami prywatności, a także wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi. . Twój administrator danych może przekazywać dane innym członkom KokoAndRoyDeli.com zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. KokoAndRoyDeli.com może przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe na swoich serwerach w Polsce, w których znajdują się jej centra danych, i/lub na serwerach swoich stron trzecich (w Indiach lub poza nimi), mających stosunki umowne z KokoAndRoyDeli.com.

Niniejsza polityka może się od czasu do czasu zmieniać, dalsze korzystanie z usług KokoAndRoyDeli.com po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian jest uważane za akceptację tych zmian, dlatego należy okresowo sprawdzać politykę pod kątem aktualizacji.

Udostępnianie danych osobowych

Udostępniamy Twoje Dane Osobowe dostawcom usług, aby pomóc nam świadczyć nasze usługi i wypełniać zawarte z Tobą umowy, jak opisano powyżej. Na przykład:

Używamy Shopify do zasilania naszego sklepu internetowego. Możesz przeczytać więcej o tym, jak Shopify wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inny zgodny z prawem wniosek o informacje, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.


Jak używamy plików cookie

Używamy Twojego adresu IP, aby pomóc diagnozować problemy z naszym serwerem, administrować naszymi Usługami i analizować wzorce ruchu w Usługach. Usługi wykorzystują również pliki cookie i podobne technologie, takie jak znaczniki pikselowe, sygnalizatory sieci Web, czyste pliki GIF i JavaScript (łącznie „Cookies”), aby umożliwić naszym serwerom rozpoznanie przeglądarki internetowej i poinformowanie nas, w jaki sposób i kiedy odwiedzasz i korzystasz z naszej Witryny oraz Usługi, aby analizować trendy, poznawać naszą bazę użytkowników oraz obsługiwać i ulepszać nasze Usługi. Na przykład używamy plików cookie do dostarczania treści dostosowanych do Twoich zainteresowań, do zapisywania hasła, aby nie trzeba było go ponownie wpisywać za każdym razem, gdy odwiedzasz, oraz do śledzenia, czy wysyłane do Ciebie wiadomości e-mail zostały wyświetlone. Pliki cookie to małe pliki – zwykle składające się z liter i cyfr – umieszczane na Twoim komputerze, tablecie, telefonie lub podobnym urządzeniu podczas korzystania z tego urządzenia w celu odwiedzenia naszej Witryny. Czasami łączymy informacje zebrane za pomocą plików cookie, które nie są danymi osobowymi, z danymi osobowymi, które posiadamy o Tobie, na przykład, aby powiedzieć nam, kim jesteś lub czy masz u nas konto. Możemy również uzupełnić informacje, które od Ciebie zbieramy, informacjami otrzymanymi od stron trzecich.

Pliki cookie mogą być „plikami cookie sesji” lub „trwałymi plikami cookie”. Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania naszej Witryny lub korzystania z naszych Usług, natomiast „trwałe pliki cookie” są przechowywane na Twoim urządzeniu przez pewien czas po opuszczeniu naszej Witryny lub Usług. Czas, przez jaki trwały plik cookie pozostaje na Twoim urządzeniu, różni się w zależności od pliku cookie. Używamy trwałych plików cookie t